Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 2, tháng 10 năm 2018

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 2 năm 2018 như sau:

  1. Đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức

Có bằng tốt nghiệp đại học (loại giỏi), sau đại học hệ chính quy tất cả các ngành đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (trừ ngành Phật học).

  1. Chương trình bồi dưỡng kiến thức

Chương trình bồi dưỡng  kiến thức có thời lượng 36 tín chỉ, gồm 08 học phần, cụ thể:

TT HỌC PHẦN TC
1 Tôn giáo học đại cương 3
2 Phật học đại cương 3
3 Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) 7
4 Giới thiệu Phật giáo Bộ phái (Hinayana) 7
5 Giới thiệu Phật giáo Đại thừa – Phát triển (Mahayana) 7
6 Giới thiệu Phật giáo Mật tông (Tantra) 4
7 Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3
8 Đường lối, chính sách về tổ chức và hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 2

 

  1. Thời gian và địa điểm học

Các buổi tối thứ 3, thứ 5, sáng thứ 7 và cả ngày Chủ nhật, tại Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, nhà C1T, tầng 8.

Thời gian khai giảng dự kiến: 20.10.2018

  1. Chứng nhận

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, có thể sử dụng để dự xét tuyển NCS chuyên ngành Phật học của Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Hồ sơ đăng ký học, lệ phí và học phí

5.1. Hồ sơ đăng ký:

– 01 Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Viện Trần Nhân Tông)

– 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học (có công chứng).

– 01 bản photo bảng điểm đại học, sau đại học (có công chứng).

– 02 ảnh 3×4.

5.2. Lệ phí hồ sơ và học phí:

– Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/bộ

– Học phí 11.000.000đ (mười một triệu đồng)/học viên.

  1. Nhận hồ sơ

6.1. Thời gian: Từ ngày 20.09.2018 đến ngày 18.10.2018

6.2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Viện Trần Nhân Tông.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

– Điện thoại: 0978998998

– Email: daotao.tnti@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

.
.
.
.