Thông báo điểm thi tuyển Kỳ thi tuyển dụng Viên chức 2018

Căn cứ kết quả thi tuyển Kỳ thi Tuyển dụng Viên chức Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018, Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2018, Viện Trần Nhân Tông trân trọng thông báo điểm thi như sau:

https://drive.google.com/file/d/1WRZqq58D2pxxMb2qxSvioTz5lD-1Wsya/view?usp=sharing 

 

.
.
.
.