GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN VÀ MỤC TIÊU CHUNG LỚP PHẠN VĂN BẬC 1

* Giảng viên chính

– Họ và tên: TS. Đỗ Quốc Bảo

– Chuyên ngành: Cổ Ấn Độ học

– Cơ quan công tác: Viện Nam Á – Đại học Heidelberg, CHLB Đức

– Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Phật giáo; Triết học Ấn Độ giáo, lịch sử Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện cổ đại; Phạn ngữ.

* Trợ giảng 1

– Họ và tên: ThS. Nguyễn Đình Hưng

* Trợ giảng 2

– Họ và tên: PGS. TS. Lã Minh Hằng

* Mục tiêu chung học phần: 

– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cú pháp tiếng Phạn; Rèn luyện cho học viên các kỹ năng nhận biết mặt chữ, cách đọc, hiểu, nhớ các từ ngữ, nắm bắt ý chính trong các đoạn văn/hội thoại ngắn;

Sau khi hoàn thành học phần (40 bài/2 kỳ học), học viên có khả năng đọc, viết và dịch các văn bản ngắn tiếng Phạn ở trình độ bậc 1; Học viên cũng được tiếp cận những tri thức về lịch sử, văn hoá, tư tưởng, triết học, tôn giáo Ấn Độ thời cổ đại qua các văn bản – bài khóa tiếng Phạn.

.
.
.
.