Viện Trần Nhân Tông tham dự Hội thảo Khoa học “Du lịch tâm linh và con đường hoằng dương Phật pháp Yên Tử Bắc Giang”

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Du lịch tâm linh và con đường hoằng dương Phật pháp Yên Tử Bắc Giang”. Hội thảo này nằm trong kế hoạch xây dựng Đề án “Phục dựng Con đường Hoằng Dương Phật Pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, giai đoạn 2023 – 2030” do UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo.

Tham dự Hội thảo khoa học có các nhà khoa học đến từ Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Trường Đại học Văn hóa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo cũng có sự tham dự các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch như Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, đại diện Ủy Ban Nhân dân các huyện, nơi có con đường “hoằng dương Phật pháp” đi qua. Ngoài ra, Hội thảo cũng đón tiếp đại diện Liên chi hội Lữ hành Việt Nam và một số công ty Du lịch.

Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia và đại diện Liên chi hội Lữ hành Việt Nam chủ trì Hội thảo. Hội thảo đã nhận được gần 20 bài tham luận, ngoài ra là các ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung phân tích, làm rõ về các giá trị lịch sử, văn hóa cũng như tiềm năng phát huy di sản văn hóa vùng đất Tây Yên Tử Bắc Giang.

Trong những năm qua, việc nghiên cứu phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đã được tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang qua nhiều nhiệm kỳ đều xác định mục tiêu phát triển du lịch là nhiệm vụ trong tâm, trong đó gắn với quy hoạch và phát triển du lịch sinh thái, tâm linh hệ thống di tích danh thắng Tây Yên Tử với quy hoạch phát triển chung của tỉnh.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Du lịch tâm linh và con đường hoằng dương Phật pháp Yên Tử Bắc Giang” là diễn đàn khoa học mà ở đó, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, phật giáo, di sản văn hóa, du lịch trung ương và địa phương, các nhà quản lý cung cấp, làm rõ thêm các thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo của hệ thống di sản văn hóa vùng đất Tây Yên Tử Bắc Giang, từ đó làm cơ sở để xây dựng đề án phục dựng con đường hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; khôi phục lại con đường hành hương trong không gian văn hóa chung gắn với chốn tổ Trúc Lâm Yên Tử; góp phần bảo tồn  các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế về di sản để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; mở ra cơ hội thu hút đầu tư du lịch, nhất là du lịch tâm linh- sinh thái, tạo động lực để du lịch Bắc Giang phát triển đột phá trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.