THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,

Viện Trần Nhân Tông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

  1. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tuyển dụng viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Đồng thời người đăng ký tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn được quy định trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức
STT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn tuyển dụng Nhiệm vụ
1 Chuyên viên Hành chính, tổng hợp; Phòng Hành chính – Tổng hợp  

 

 

 

 

01

– Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

– Tiêu chuẩn ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

– Tiêu chuẩn tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (có chứng chỉ tin học).

– Có kinh nghiệm trong quản lý dự án, kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu, đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học, sử dụng thành thạo tiếng Anh.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Phẩm chất đạo đức tốt.

– Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc.

1. Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp.

2. Tập hợp, phân loại, khai thác tài liệu lưu trữ.

3. Thực hiện các công việc quản lý dự án thuộc Viện.

4. Theo dõi thiết bị, cơ sở vật chất văn phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo cấp trên giao.

  Tổng số: 01    

III. Nội dung hồ sơ đăng ký tuyển dụng, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

  1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức bao gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/ứng viên.

Sau khi trúng tuyển nộp hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen, v.v..) nếu có, 02 ảnh 4×6 chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc; Đối với những trường hợp người dự tuyển có thời gian công tác ở các cơ quan, đơn vị có cùng chuyên môn dự tuyển thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị đó; Các minh chứng cho kinh nghiệm công tác thuộc diện ưu tiên (Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, quyết định, sổ BHXH, v.v..); Hồ sơ đựng trong bì Hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và các thông tin quy định.

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tổ chức thi tuyển
  2. a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/4/2020 đến hết ngày 21/5/2020.
  3. b) Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên nộp Phiếu đăng ký ứng tuyển trực tiếp cho Hội đồng tuyển dụng, Viện Trần Nhân Tông, Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024 3767 5840.
  4. c) Thời gian dự kiến xét tuyển:

– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: Dự kiến ngày 26/5/2020.

– Xét tuyển: Dự kiến ngày 31/5/2020.

  1. d) Địa điểm xét tuyển: Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí tuyển dụng.

Đối với người trúng tuyển không nộp đủ minh chứng đúng với Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy kết quả tuyển dụng của người đó./.

.
.
.
.