THÔNG BÁO MỞ LỚP NGẮN HẠN "DỊCH HỌC ỨNG DỤNG"

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp ngắn hạn “Dịch học ứng dụng”

Kinh Dịch là một trong số các trước tác kinh điển của Nho gia, thường được mệnh danh là “Ngũ kinh chi thủ” (đứng đầu Ngũ kinh). Với ngôn từ “súc tích” mà nghĩa lý lại hết sức “tinh thâm”, Kinh Dịch có nội dung bao quát sâu rộng, triết học nhân sinh và lý luận tượng số của bộ sách do đó ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội của các nước Đông Á nói chung.

Nhằm mục đích hỗ trợ những người quan tâm muốn tìm hiểu về Dịch học, Viện Trần Nhân Tông dự kiến tuyển sinh lớp ngắn hạn “Dịch học ứng dụng”, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

Những người quan tâm tìm hiểu Dịch học nói chung và ứng dụng Dịch học nói riêng.

  1. Mục tiêu

Chương trình ngắn hạn “Dịch học ứng dụng” được xây dựng nhằm mục tiêu giới thiệu và cung cấp những tri thức cơ bản về Dịch học và việc ứng dụng Dịch học trong một số lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội.

  1. Thời lượng và thời gian dự kiến

– Thời lượng khoá học: 90 giờ

– Dự kiến khai giảng: 16h00, thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

– Thời gian học: Các ngày thứ Haithứ Năm hàng tuần, từ 17h00 đến 20h00

  1. Quyền lợi và trách nhiệm của người học

4.1. Quyền lợi của người học

– Người học được miễn học phí.

– Người học được tham dự khóa học do giảng viên có chuyên môn sâu về “Dịch học ứng dụng” giảng dạy.

– Cuối khóa học, người học sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình. Chứng nhận này có giá trị để tham gia các hoạt động chuyên môn khác có liên quan do Viện Trần Nhân Tông tổ chức.

4.2. Trách nhiệm của người học

Ngoài các bài kiểm tra thường kỳ theo yêu cầu của giảng viên giảng dạy, kết thúc mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra đánh giá. Kết quả của bài kiểm tra đánh giá các học phần là căn cứ để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học cuối kỳ.

  1. Địa điểm học: Viện Trần Nhân Tông, tầng 8, tòa C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  1. Số lượng học viên/lớp: 30 học viên
  2. Thời gian, hồ sơ và cách thức đăng ký học

– Thời gian đăng ký: đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2021

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Phiếu đăng ký học: tải mẫu link sau

 https://drive.google.com/file/d/1JdiR2U8x_7-3NBaiN4N0xduXD59DhIDG/view?usp=sharing

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

– Cách thức đăng ký: Người học có thể đến đăng ký trực tiếp tại Viện Trần Nhân Tông, tầng 8, C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc đăng ký bằng cách gửi email theo địa chỉ email: tthdxh.tnti@gmail.com. Nội dung email bao gồm những thông tin sau:

– Để biết thêm chi tiết xin liên hệ qua điện thoại: 0243 7675 841

– Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký và thời gian đăng ký của học viên, BTC sẽ gửi giấy mời tham dự khóa học đến từng học viên đủ điều kiện.

.
.
.
.