Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông năm 2019

Sáng 31/7/2019, tại Viện Trần Nhân Tông đã diễn ra phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2019

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông cùng PGS. TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Tham dự phiên họp còn có các nhà khoa học là ủy viên Hội đồng: PGS.TS Lại Quốc Khánh, GS.TS Nguyễn Văn Hưởng, GS.TS Lê Mạnh Thát, TT.TS Thích Nguyên Đạt, TT.TS Thích Nhật Từ.

 

Sau khai mạc phiên họp, Viện trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định thành viên mới tham gia Hội đồng cho TT. TS Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Phiên họp lần này tập trung vào đóng góp ý kiến cho các đề án: Đề án mở chương trình đào tạo thạc sĩ Phật học; Đề án mở chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý tự viện; Đề án mở Chuyên san khoa học của Viện.

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng nhất trí cao với các nội dung được đề xuất, đồng thời thảo luận và bổ sung nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng của các đề án nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Trần Nhân Tông.

Thay mặt Hội đồng Khoa học và Đào tạo, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã kết luận, trong đó nhấn mạnh: (1) Các đề án cần hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với các lĩnh vực khoa học khác nhau, hướng tới chuẩn mực quốc tế; (2) Hoàn thiện đề án mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Phật học, đề án mở chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý tự viện, đề án mở Chuyên san của Viện.

.
.
.
.