Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác quản lý đào tạo sau đại học tại Viện Trần Nhân Tông

Ngày 9/9/2020, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, ĐHQGHN đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý đào tạo sau đại học tại Viện Trần Nhân Tông.

Về phía ĐHQGHN có GS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Phó trưởng Ban Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra; TS Cấn Thị Thanh Hương – thành viên; TS Thẩm Thu Mỹ – thành viên. Về phía Viện Trần Nhân Tông có PGS. TS Lại Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, TS Nguyễn Ngọc Anh – Phó trưởng phòng Đào tạo, CN Nguyễn Thanh Tùng- Chuyên viên phòng Đào tạo.

Đoàn kiểm tra đã làm việc và kiểm tra về các nội dung:
– Công tác tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Phật học;
– Đội ngũ cán bộ hướng dẫn khoa học;
– Kế hoạch giảng dạy;
– Thời khóa biểu;
– Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu;
– Công tác lưu trữ hồ sơ giảng viên và nghiên cứu sinh;
– Quá trình tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh;
– Các điều kiện đảm bảo chất lượng;
– Việc thực hiện quy chế đào tạo.

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành các nội dung công việc và đánh giá quá trình thực hiện quản lý công tác đào tạo của Viện Trần Nhân Tông đã theo đúng quy chế của ĐHQGHN.

Viện Trần Nhân Tông luôn xác định việc quản lý chặt chẽ, nghiêm túc và đúng quy định là yêu cầu quan trọng giúp cho công tác đào tạo của Viện đi vào nề nếp, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Viện trong nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ Phật học.

.
.
.
.