Công đoàn Viện Trần Nhân Tông nhận Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ngày 29/9/2022, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.
Là một đơn vị còn non trẻ trong lòng ĐHQGHN, Công đoàn Viện Trần Nhân Tông bằng những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức nhiều hoạt động gắn với chuyên môn đặc thù của Viện, đảm bảo quyền và nghĩa vụ chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận và trao tặng Bằng khen.
Kết quả thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Cấp Công đoàn Giáo dục Việt Nam:
Công đoàn Viện Trần Nhân Tông: Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Đồng chí Lê Tuấn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Viện Trần Nhân Tông: Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
2. Cấp Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên BCH Công đoàn Viện Trần Nhân Tông, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viện: Giấy khen Công đoàn ĐHQGHN.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên BCH Công đoàn Viện Trần Nhân Tông, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Viện: Giấy khen Công đoàn ĐHQGHN.
Chúc mừng Công đoàn Viện và các đồng chí!
.
.
.
.