BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN KIM SƠN TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Chiều ngày 10/6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp báo chính thức công bố kết quả và danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và bộ vét
Trong buổi sáng, Hội đồng bầu cử quốc gia với 100% thành viên có mặt đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV.
Tiếp theo là quy trình thẩm tra tư cách đại biểu, dự kiến đến ngày 15/7 Quốc hội khoá XV trao quyết định chính thức cho các đại biểu đã trúng cử. Trong thời gian này, các đại biểu vừa được bầu tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động.
Cùng với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ngành Giáo dục có thêm 19 đại biểu trúng cử là các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trên cả nước.
.
.
.
.