Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam – Địa vực hóa và đời sống hóa

Sáng 22/12/2020, ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp Ban chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí lần thứ 5 và trao hợp đồng cho 05 Nhiệm vụ thành phần.

Tham dự phiên làm việc có Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn, thành viên Ban Chủ nhiệm, nhà khoa học là các Chủ nhiệm Nhiệm vụ thành phần (NVTP) đến từ các Bộ, Ngành, các Trường đại học và các Viện nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn cho biết: Phiên họp Ban nhiệm vụ Quốc chí lần thứ 5 được tổ chức vào một ngày đặc biệt, đúng vào ngày này cách đây 3 năm trước Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định số 2079/QD-TTg ngày 22/12/2017 giao ĐHQGHN xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (sách in và sách số) nhằm cung cấp tri thức cơ bản tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa –xã hội nhằm góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Phiên họp này sẽ rà soát lại công việc của Nhiệm vụ Quốc chí và thông qua kế hoạch công tác năm 2021.

Tại phiên họp, thay mặt Ban Thư ký Nhiệm vụ, TS. Nghiêm Xuân Huy, Phó Trưởng ban Thư ký đã trình bày báo kết quả công tác trong năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021; theo đó, trong năm 2020, Nhiệm vụ Quốc chí tập trung triển khai 09 Nhiệm vụ thành phần đã ký hợp đồng năm 2019 gồm các Tập: Cương vực, Văn hóa, Truyền thông, Hành chính, Ngôn ngữ chữ viết, Văn học, Động vật thực vật, Lịch sử, Giao thông vận tải và 02 Nhiệm vụ hỗ trợ gồm: Nghiên cứu, xây dựng Bộ Quy chuẩn, văn bản hướng dẫn biên soạn Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, và Nghiên cứu, điều tra, đánh giá tìn hình địa chí trong và ngoài nước, lập danh mục mà sưu tầm hệ thống tư liệu cơ bản về địa chí Việt Nam. Các NVTP đã được phê duyệt gồm: Tộc người, Văn tịch, Pháp luật, Địa lý, Tôn giáo tín ngưỡng; các Tập đã hoàn thành các thủ tục xét duyệt thuyết minh và thẩm định tài chính, đang chỉnh sửa để phê duyệt gồm: Xã hội, Giáo dục, Chính trị, Nghệ thuật, Địa phương chí; các NVTP đang trong quá trình hoàn thiện gồm: Dân cư, Tư tưởng, Kinh tế, Xây dựng Bộ Atlats Địa chí Quốc gia Việt Nam; các NVTP đang trong quá trình xây dựng thuyết minh gồm: Khoa học Công nghệ, An ninh, Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo với Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ phân công công việc dự kiến đối với các thành viên Ban Chủ nhiệm.

Phát biểu trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ đều đồng ý với bản dự kiến phân công công việc, và cho rằng, sự phân công này là cần thiết để tăng cường sự gắn kết giữa Ban Chủ nhiệm và các Nhiệm vụ thành phần. Các ý kiến cũng đã đánh giá cao hoạt động của Văn phòng và Ban Thư ký Nhiệm vụ, đặc biệt trong năm 2020 khi cả nước phải đối diện với dịch bệnh Covid.

Phiên thứ hai của cuộc họp có sự tham dự của tất cả các chủ nhiệm NVTP của Quốc chí. Các đại biểu đã nghe 03 báo cáo về: Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chuẩn biên soạn Quốc chí; Hướng dẫn hệ thống phần mềm biên soạn Quốc chí và ý tưởng triển khai bộ Atlats Quốc chí.

Phát biểu tổng kết phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh 3 trọng tâm công việc năm 2021 là tiến độ, chất lượng và quán triệt sâu hơn đặc trưng của thể loại chí. Hai đặc tính quan trọng của chí được Chủ nhiệm Nhiệm vụ nhấn mạnh là tính “địa vực hóa” và tính “đời sống hóa”; Chủ nhiệm cũng nhấn mạnh cần phải quán triệt, thấm sâu tư tưởng về thể loại chí trong biên soạn nội dung các nhiệm vụ thành phần. Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Nhiệm  vụ cũng cho rằng, việc biên soạn các Mục so sánh (cùng một nội dung với 3 thể loại: Từ điển, Bách khoa thư, Quốc chí) và Mục mẫu là hết sức quan trọng đối với việc triển khai biên soạn rộng rãi nội dung các Tập. Chủ nhiệm đã giao Ban Thư ký chuẩn bị kỹ lưỡng để tập huấn 3 nội dung trên (Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chuẩn biên soạn Quốc chí; Hướng dẫn hệ thống phần mềm biên soạn Quốc chí, Mục so sánh) cho các nhóm biên soạn Mục ngay đầu năm 2021 phục vụ biên soạn nội dung các nhiệm vụ thành phần.

 

Cũng trong phiên hai của cuộc họp, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn đã trao hợp đồng cho Chủ nhiệm 05 nhiệm vụ thành phần gồm: Tộc người, Văn tịch, Pháp luật, Địa lý, Tôn giáo tín ngưỡng và hy vọng các nhiệm vụ thành phần sẽ triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kiên định đặc trưng thể loại chí. Các Chủ nhiệm nhiệm vụ thành phần được trao Hợp đồng cũng đã cam kết sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí tin tưởng giao phó.

.
.
.
.