[Ảnh] Khóa đào tạo Hán Nôm Phật học cơ sở

Nhằm mục đích hỗ trợ những người quan tâm, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa dân tộc, đặc biệt là lĩnh vực Phật học, có thể đọc, hiểu được các văn bản chữ Hán – Nôm, Viện Trần Nhân Tông tổ chức khóa đào tạo Hán Nôm Phật học cơ sở. Khóa học gồm 3 lớp, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2018.

Mục đích của Khóa học là nhằm trang bị công cụ ngôn ngữ phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát huy các giá trị, di sản văn hóa truyền thống dân tộc và nghiên cứu Phật học. Ngoài kiến thức chung về chuyên ngành Hán Nôm Phật học, Khóa đào tạo còn cung cấp cho người học các kiến thức bổ trợ như: nhập môn nghi lễ văn hóa Phật giáo, thư pháp, thực hành tìm hiểu văn bia, mộc bản, dịch câu đối v.v. tại các chùa, thiền viện, các di tích văn hóa, lịch sử quốc gia; nghe các giảng sư giảng giải về nét đặc sắc của văn hóa Phật giáo Việt Nam, qua đó giúp người học hiểu và thấm sâu hơn về chữ và nghĩa.

Một số hình ảnh của Khóa học:

.
.
.
.