Viện Trần Nhân Tông làm việc với UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về việc hợp tác khoa học biên soạn Địa chí Đông Triều

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi làm việc giữa Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội với UBND thị xã Đông Triều về việc hợp tác khoa học biên soạn Địa chí Đông Triều.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Trần Nhân Tông có PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, cùng lãnh đạo các phòng chức năng của Viện; về phía UBND thị xã Đông Triều có ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các phòng, ban chức năng của UBND thị xã.

Tại buổi làm việc, đại diện nhóm soạn thảo của Viện Trần Nhân Tông đã trình bày thuyết minh nhiệm vụ xây dựng bộ Địa chí Đông Triều với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin cơ bản, toàn diện, tổng quát, sinh động và có chiều sâu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Đông Triều. Địa chí Đông Triều sẽ là bộ tài liệu quan trọng phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên, hoạch định đường lối, chính sách, phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí góp phần phát triển bền vững Đông Triều trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Dự kiến bộ Địa chí Đông Triều được biên soạn với dung lượng khoảng 3000 đến 3500 trang bản thảo, gồm 4 tập: Địa lý tự nhiên, Hành chính- Xã hội, Lịch sử – Văn hóa, Kinh tế – Sinh kế.

 

Thay mặt UBND thị xã Đông Triều, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao tầm quan trọng của bộ Địa chí Đông Triều và hoàn toàn nhất trí với thuyết minh nhiệm vụ, đồng thời, mong muốn sau khi các thủ tục chuẩn bị được hoàn thành, nhóm soạn thảo cần bắt tay đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành bộ Địa chí Đông Triều. UBND thị xã Đông Triều sẽ thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác để phối hợp với Viện Trần Nhân Tông trong quá trình biên soạn bộ Địa chí.

.
.
.
.