Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tài liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo Phật học

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Viện Trần  Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tài liệu trong nước và ngoài nước phục vụ nghiên cứu và đào tạo ngành Phật học. Mục tiêu của các đề tài này nhằm tiến hành khảo sát, thu thập và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu toàn văn các công trình nghiên cứu về Phật học dưới dạng các xuất bản phẩm như sách, bài tạp chí, luận văn, luận án, kỷ yếu hội thảo… ở trong và ngoài nước.

Quá trình thực hiện, các chủ trì đề tài đã thu thập được khối lượng lên đến hơn 5 vạn đầu tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau, trong đó phổ biến là các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hán Nôm, tiếng Trung.

Kết quả thực hiện các đề tài này cũng đã xây dựng được Thư viện số về Phật học của Viện Trần Nhân Tông với các chủ đề về:

– Kinh điển và Triết học Phật giáo;

– Lịch sử và văn hóa Phật giáo;

– Phật giáo nhập thế và các vấn đề đương đại;

– Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Thư viện này là một trong những nền tảng học liệu hỗ trợ hiệu quả cho nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của Viện Trần Nhân Tông, trước mắt là phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ Phật học của Viện.

Kết luận tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá các đề tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng thời mong muốn ở thời gian tiếp theo, Viện Trần Nhân Tông sẽ tiếp tục đầu tư cho bộ cơ sở dữ liệu này nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của Thư viện số như: xây dựng bộ Tổng mục lục các công trình, đề tài nghiên cứu, các xuất bản phẩm về Phật học; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mang tính chuyên gia về Phật học.

Hiện tại, Thư viện số Viện Trần Nhân Tông sẽ phục vụ cho các nhà khoa học, giảng viên và học viên của Viện. Trong tương lai, Thư viện sẽ trở thành thư viện mở, phục vụ tất cả những người quan tâm và có nhu cầu nghiên cứu về Phật học, đặc biệt là nghiên cứu về di sản văn hóa, tư tưởng của Trần Nhân Tông./.

.
.
.
.