Hội nghị chuyên đề về quyền và trách nhiệm của nghiên cứu viên, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ khoa học

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại Hà Tĩnh, Viện Trần Nhân Tông đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về quyền và trách nhiệm của nghiên cứu viên, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Hội nghị chuyên đề về quyền và trách nhiệm của nghiên cứu viên, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ khoa học của Viện Trần Nhân Tông do đại diện lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn Viện đồng chủ trì. Nội dung của Hội nghị nhằm trao đổi về quyền, trách nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên góp phần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực khoa học của Viện.

ZaloLãnh đạo Phòng HC-TH giới thiệu Hội nghị

 

ZaloChủ tịch Công đoàn Viện thông qua chương trình Hội nghị

Hội nghị đã nghe “Báo cáo định mức nhiệm vụ khoa học hàng năm của Viện do Đại học Quốc gia Hà Nội giao và khung hỗ trợ của Viện đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học” do lãnh đạo Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển trình bày.

Zalo
Lãnh đạo phòng Quản lý nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển trình bày báo cáo tại Hội nghị

“Báo cáo về quyền và định mức lao động của nghiên cứu viên, giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học (hiện hành và dự thảo sửa đổi bổ sung của Đại học Quốc gia Hà Nội)” do lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp trình bày.

Zalo
Lãnh đạo Phòng HC – TH trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh đã thay mặt lãnh đạo Viện phổ biến các chủ trương, chính sách của Viện trong đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhân lực chuyên môn của Viện. Trong đó đặc biệt nêu bật các giải pháp như: hỗ trợ, tạo điều kiện và yêu cầu cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc đào tạo khác nhau ở trong và ngoài nước; hỗ trợ, tạo điều kiện và yêu cầu cán bộ đi học tập nâng cáo trình độ ngoại ngữ (phục vụ cho nghiên cứu và công bố quốc tế); khuyến khích, hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh của Viện; tạo điều kiện và giao nhiệm vụ cho các nghiên cứu viên và giảng viên tham gia các hoạt động khoa học công nghệ; khuyến khích cán bộ Viện tham gia hoạt động trải nghiệm, dịch vụ, thực hành của Viện trên tinh thần phụng sự xã hội.

Zalo
PGS. TS. Nguyễn Tiến Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện phổ biến các chủ trương, chính sách của Viện

Thay mặt các phòng chuyên môn, TS. Phạm Thị Thảo đã trình bày tham luận về kinh nghiệm triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố; ThS. Dương Văn Hà thay mặt cán bộ trẻ trình bày tham luận về kinh nghiệm tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ trẻ; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày tham luận về kinh nghiệm tự đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ.

Zalo
TS. Phạm Thị Thảo trình bày kinh nghiệm nghiên cứu và công bố công trình khoa học
Zalo
ThS. Dương Văn Hà trình bày về kinh nghiệm tự đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn
Zalo
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày kinh nghiệm tự đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ

Hội nghị đã nhận được nhiều các ý kiến trao đổi, đóng góp của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Viện như: cần rà soát các công trình đã công bố của giảng viên cơ hữu, nghiên cứu sinh; sớm mở chuyên san thuộc Viện; tổ chức nhiều hơn nữa các buổi nói chuyện về chuyên môn do các chuyên gia chủ trì; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở tìm kiếm đề tài và tập hợp nhân lực; cần xác định các sách dịch của Dự án Kinh điển phương Đông là các công trình công bố, v.v..

Zalo
TS. Nguyễn Ngọc Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Zalo
TS. Vũ Thị Hương phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Thanh niên, đồng chí Bí thư Chi đoàn cũng đã phát động phong trào xây dựng “Tủ sách Trúc Lâm về Trần Nhân Tông” của Viện Trần Nhân Tông.

Zalo
Bí thư Chi đoàn phát động phong trào xây dựng Tủ sách Trúc Lâm về Trần Nhân Tông

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
.
.
.
.