📣THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023📣

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển viên chức, cụ thể như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người đăng ký tuyển dụng viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đồng thời người đăng ký tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn được quy định trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội.
II. Nhu cầu tuyển dụng
1. Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên Phòng Phật giáo và Các vấn đề đương đại
2. Số lượng: 01 người
III. Yêu cầu về trình độ
– Tốt nghiệp Tiến sỹ, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy tại Viện Trần Nhân Tông.
– Tiêu chuẩn ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Trung Quốc phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc HSK hoặc tương đương).
– Tiêu chuẩn tin học: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu và giảng dạy.
– Có khả năng nghiên cứu khoa học: Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.
– Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu, đào tạo của đơn vị khoa học công lập liên quan đến Phật học.
IV. Hồ sơ dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
(Link download mẫu phiếu: https://bom.so/m015RQ)
Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/ứng viên.
Sau khi trúng tuyển nộp hồ sơ theo hướng dẫn của đơn vị.
V. Hình thức, nội dung tuyển dụng
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Đối với người trúng tuyển không nộp đủ minh chứng đúng với Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy kết quả tuyển dụng của người đó.
VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/5/2023 đến hết ngày 26/6/2023.
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên nộp Phiếu đăng ký ứng tuyển trực tiếp cho Hội đồng tuyển dụng, Viện Trần Nhân Tông, Tầng 8, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024 3767 5840/0904098683.
c) Thời gian dự kiến xét tuyển:
– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: Dự kiến ngày 04/7/2023.
– Xét tuyển: Dự kiến ngày 11/7/2023.
d) Địa điểm xét tuyển: Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.
.
.
.
.