📣 SẮP DIỄN RA: Thuyết trình khoa học: "TỪ THỦ BẢN LÁ BỐI ĐẾN MỘT VĂN BẢN KHẢO ĐÍNH ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG BỐ"📣

Trong bài thuyết trình này, TS Đỗ Quốc-Bảo sẽ trình bày theo trình tự quá trình khảo đính văn bản văn hiến học trong ngành Cổ Ấn-độ học với ví dụ điển hình là bộ Dharmasamuccaya “Chư pháp tập yếu kinh” và một số kinh văn Đại thừa khác đã được các nhà nghiên cứu Phật học thực hiện.
Từ bước đầu tiên, tức xác định chủ đề nghiên cứu với GS hướng dẫn luận án và tìm cách có được thủ bản từ các thư viện lớn, qua các bước đọc và xác định loại chữ viết cũng như tạo một bản liệt kê những âm tiết khó đọc (akṣara list), kí âm một bản chữ mềm tái tạo từ thủ bản với tất cả những kí hiệu được dùng trong đó (diplomatic transcription), cho đến khi phân tích đọc hiểu nguyên văn Phạn ngữ và dùng những bản dịch Hán và Tạng còn tồn tại để phục hồi những khiếm khuyết của thủ bản Phạn dưới góc độ văn hiến học châu Âu, buổi thuyết trình sẽ trình bày gần như trọn vẹn quá trình thực hiện đi tới kết quả là một văn bản Phạn ngữ được khảo đính đúng tiêu chuẩn văn hiến học cho các thế hệ sau có thể dùng để dịch sang những ngôn ngữ khác.
👨‍💼Diễn giả: Tiến sĩ Đỗ Quốc Bảo, Giảng sư môn Phạn ngữ tại Đại học Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, CHLB Đức
⏰ Thời gian: 9h30-10h30 ngày 14/11/2023
🏢 Địa điểm: Viện Trần Nhân Tông cơ sở Xuân Thuỷ

 

.
.
.
.