Hành chính văn phòng

ico-master

ThS. Nguyễn Văn Hiến

Chánh văn phòng

ThS. Trần Thị Hường

Phụ trách kế toán

CN. Nguyễn Hương Thu

Chuyên viên

CN. Lê Thị Hải Yến

Kế toán viên

Ban thư kí

ico-master

TS. Mai Thị Thơm

Trưởng ban

TS. Vũ Thị Hương

Phó trưởng ban

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên

ThS. Dương Văn Hà

Thành viên

ThS. Đặng Ngọc Diệp

Thành viên

ThS. Lê Tùng Lâm

Thành viên

ThS. Lê Đình Sơn

Thành viên