Thông tin về Viện Trần Nhân Tông

Địa chỉ
Tầng 8, Tòa C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại
Điện thoại: (84-24) 3767 5840
Fax: (84-24) 3767 5841

Bản đồ