Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Chiều ngày 19/01/2024, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023 tại Tòa nhà HT2, Khu đô thị ĐHQGHN, Hòa Lạc.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN. Về phía viện Trần Nhân Tông có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; PGS.TS. Dương Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông cùng lãnh đạo các phòng chức năng, phòng chuyên môn, Trung tâm, Văn phòng và Ban thư ký Dự án Kinh điển phương Đông, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Viện.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; PGS.TS. Dương Thu Hà, Phó Viện trưởng; ThS. Lê Tuấn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Viện.

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá, tổng kết trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo Viện, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao độ của đội ngũ viên chức, người lao động, trong năm 2023 Viện đạt được nhiều kết quả quan trọng

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chung: Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, kế hoạch nhiệm vụ KPIs do ĐHQGHN giao; đã bố trí, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự; triển khai đồng bộ, có hiệu quả hoạt động KHCN, trong đó tập trung thúc đẩy các hoạt động NCKH từ Quỹ Văn hóa Trúc Lâm, hoạt động hợp tác, tư vấn chính sách với địa phương; mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; tuyển sinh sau đạ học đạt chỉ tiêu được giao, đã xây dựng mới và chuẩn hoá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; đẩy mạnh công tác truyền thông về đào tạo và nghiên cứu KHCN…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết: Chi bộ đã đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi đoàn đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 100% đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên được học tập, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Viện, của ĐHQGHN; tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Viện. Bên cạnh đó, Viện cũng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 5 nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu 2 nhiệm vụ  theo KPIs của năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua: Chính quyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chuyên môn và kế hoạch công tác năm 2023. Các đơn vị thuộc Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn Viện đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh cũng trình bày 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về tổ chức, nhân sự; nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển; đào tạo, đảm bảo chất lượng; truyền thông và hoạt động xã hội; hành chính tổng hợp, thanh tra pháp chế, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính với những giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch trong năm tới.

Cũng tại hội nghị, ThS. Lê Tuấn Hùng Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2024. ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. ThS. Trần Thị Hường, Kế toán trưởng báo cáo tình hình tài chính của đơn vị trong năm 2023.

Hội nghị cũng nhận được sự quan tâm của các cán bộ, viên chức và người lao động của Viện thông qua các phát biểu, đóng góp ý kiến như việc tổ chức các đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia từ nguồn kinh phí xã hội hóa, xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, gắn các đề tài nghiên cứu với công bố khoa học…

Với mục đích động viên, vinh danh cán bộ, viên chức và người lao động, ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp đã công bố quyết định thi đua, khen thưởng các cấp. Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh đã trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN, chúc mừng các cá nhân và tập thể được khen thưởng; và đánh giá cao việc thực hiện tốt công tác đào tạo sau Đại học, các lớp đào tạo ngắn hạn, số lượng học viên đăng ký tham gia đông đảo, hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc. Phó Giám đốc mong muốn trong thời gian tiếp theo, Viện cần đẩy mạnh công bố quốc tế để khẳng định thế mạnh uy tín của mình trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tổng kết hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc và các Ban chức năng của ĐHQGHN; sự đóng góp công sức của các cán bộ, viên chức và người lao động của Viện cũng như các đối tác, nhà tài trợ trong năm vừa qua để Viện có được kết quả thành công như vậy. PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh khẳng định, Viện sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những chỉ tiêu đề ra, đáp ứng những mong đợi của ĐHQGHN trong năm tiếp theo.

#vientrannhantong, #vnu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.