Học bổng nghiên cứu sinh khóa QH – 2018

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 2228/QĐ-ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2018 dành cho các đơn vị đào tạo thành viên, trong đó Viện Trần Nhân Tông có 01 chỉ tiêu. Đây là học bổng dành cho các thí sinh được xét cấp lần đầu và có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao. Viện Trần Nhân Tông thông báo để các thí sinh được biết.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (điện thoại: 024 37675840, email: daotao.tnti@gmail.com) hoặc xem tại đây.