QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

floral-decor
chakra2

Năm 2017

Ngày 22/2/2017, Viện Trần Nhân Tông trang trọng tổ chức Lễ ra mắt và công bố các Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng.
chakra1

Năm 2016

Ngày 01/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1717/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
chakra2

Năm 2011

Xây dựng đề án thành lập Viện Trần Nhân Tông