Phòng Đào tạo

ico-master

TS. Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

Phòng Truyền thông và Hoạt động xã hội

ico-master

ThS. Lê Tuấn Hùng

Trưởng phòng

Đinh Bích Ngọc

Chuyên viên

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và
Hợp tác phát triển

ico-master

ThS. Đào Thị Tâm Khánh

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

TS. Phan Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên

Phòng Hành chính - Tổng hợp

ico-master

ThS. Lê Anh Xuân

Trưởng Phòng

ThS. Trần Thị Hường

Kế toán trưởng

THS. NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Kế toán viên