Phòng đào tạo

ico-master

Th.S Lê Tuấn Hùng

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Thùy Dung

Chuyên viên

Phòng Truyền thông và Hoạt động xã hội

ico-master

Nguyễn Thị Thu Thanh

Chuyên viên

Đinh Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và
Hợp tác phát triển

ico-master

TS. Lê Xuân Khai

Giảng viên

TS. Mai Thị Thơm

Giảng viên

Phòng Hành chính - Tổng hợp

ico-master

Th.S Lê Anh Xuân

Phó Trưởng Phòng

Th.S Trần Thị Hường

Chuyên viên

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Chuyên viên