Phòng đào tạo

ico-master
ico-learning

TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên
ico-dragon

Hoàng Ngọc Hiếu

Chuyên viên

Phòng Truyền thông và Hoạt động xã hội

ico-master

ThS. Lê Tuấn Hùng

Trưởng phòng

Đinh Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và
Hợp tác phát triển

ico-master

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Phòng Hành chính - Tổng hợp

ico-master

ThS. Lê Anh Xuân

Trưởng Phòng

ThS. Trần Thị Hường

Kế toán trưởng

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Kế toán viên
ico-flower-topview

ThS. Nguyễn Văn Hiến

Chuyên viên