Bổ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Trần Nhân Tông.

Sáng ngày 6/3/2023, trong khuôn khổ cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Viện Trần Nhân Tông đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông về việc bổ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Trần Nhân Tông.
Chúc mừng Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh!
.
.
.
.